Zmiany w PIT 2017: źródła nieujawnione, kredytobiorcy, zarządzający spółkami Skarbu Państwa

Wśród zmian prawa podatkowego, które zaimplementuje najnowsze rozliczenie PIT 2017 program, kilka dotyczy specyficznych sytuacji fiskalnych i wąskich grup podatkowych.

Źródła nieujawnione przychodów

Pomimo że rozliczenie PIT online 2017 zapowiada się być jeszcze wygodniejszym w tym roku dla podatnika przygotowującego zeznanie podatkowe niż w latach poprzednich, nie należy zapominać o konsekwencjach możliwych do popełnienia błędów, pomyłek i nadużyć. Jedną z bardziej dotkliwych może być 75% podatek od przychodów nieujawnionych — co w praktyce oznacza od przychodów zaniżonych rocznym zeznaniu PIT. Nowe reguły tyczące się postępowania urzędu skarbowego wobec przychodów nieznajdujących odzwierciedlenia w wykazanych przez podatnika źródłach weszły w życie w roku 2016 i definiują tą klasę przychodów w kategoriach nadwyżki wydatków nad opodatkowanymi lub nieopodatkowanymi przychodami (osiągniętych przed wydatkiem). Ewentualna kontrola, która wykaże istnienie przychodów ze źródeł nieujawnionych, postawi w efekcie podatnika przed koniecznością sprecyzowania źródeł przychodów stojących za wydatkiem. Jeżeli takowe źródła nie zostaną odnalezione, podatnik zapłaci 75% zryczałtowanego podatku dochodowego od podstawy opodatkowania.

Kredytobiorcy korzystający z pomocy dla kredytobiorców

Niewątpliwie dobrą nowiną dla znajdujących się w kłopotliwej sytuacji finansowej kredytobiorców, którzy korzystają z pomocy oferowanej przez Fundusz Wsparcia Kredytobiorców, jest zwolnienie tej pomocy z podatku dochodowego. Choć w związku z należnościami umorzonymi przychód jest obecny w deklaracji podatkowej tej grupy podatników, ich rozliczenie PIT 2017 przez Internet nie musi jednak zawierać kwot umorzeń jako przychodów z innych źródeł — są one całkowicie wolne od podatku i nie mają żadnego wpływu na obowiązki podatkowe podatnika.

Odprawy i odszkodowania dla kierujących spółkami Skarbu Państwa

Nowością roku 2016 jest wysoki zryczałtowany 70% podatek dla osób zarządzających spółkami Skarbu Państwa. Podatek ten tyczy się dwóch możliwych sytuacji. Po pierwsze, pobierany będzie w ewentualności odszkodowań wynikających z przepisów o zakazie konkurencji — jeśli wartość odszkodowania przekracza wartość wynagrodzenia otrzymanego w ciągu 6 miesięcy poprzedzających wypłatę odszkodowania. Po drugie, podatek ten pobierany będzie w przypadku odpraw i odszkodowań otrzymanych wyniku skrócenia (wypowiedzenia) umowy o pracę — jeżeli przekracza wartość 3 miesięcznego wynagrodzenia. PIT 2017 online nie musi wykazywać tego podatku.