Zajęcia sportowe i spotkania integracyjne bez PIT

Nie podlega podatkowi pit 2017 korzystanie z zajęć sportowych, relaksacyjnych, uczestniczenie w imprezach integracyjnych  finansowanych przez pracodawcę.

Przychodami podatnika są otrzymane lub postawione do dyspozycji pracownika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń (art. 9 ust. 2 i art. 11 ust. 1 ustawy o PIT). Do przychodów z tytułu nieodpłatnego świadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 1 ustawy o PIT nie można zaliczyć udziału w imprezach integracyjnych, w spotkaniach z okazji świąt , ale też korzystania przez pracowników z hali sportowej,  basenu, z zajęć sportowych lub relaksacyjnych opłacanych przez pracodawcę.

Takie stanowisko wyrażone przez Ministra Finansów wynika z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z lipca 2014 roku. Aby nieodpłatne świadczenia dla pracowników były traktowane jako przychód i rozliczane w pit, muszą spełniać określone kryteria.

Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego, przeprowadzona wnikliwa  analiza pozwoliła na określenie istotnych cech przynależnych kategorii „innych nieodpłatnych świadczeń” jako przychodu w rozumieniu art. 12 ust. 1 i art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Za przychód pracownika opodatkowany PIT mogą być uznane tylko te świadczenia, które:

  • zostały spełnione za zgodą pracownika (skorzystał z nich w pełni dobrowolnie),
  • zostały spełnione w jego interesie (a nie w interesie pracodawcy) i przyniosły mu korzyść w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść,
  • korzyść ta jest wymierna i przypisana indywidualnemu pracownikowi (nie jest dostępna w sposób ogólny dla wszystkich podmiotów).”

Powyższa argumentacja dotyczy tak samo ww. świadczeń finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych jak i  ze środków obrotowych pracodawcy,

Pracownicy mogą więc korzystać nieodpłatnie z krytej pływalni, hali sportowej, uczestniczyć  w imprezach  integracyjnych i nie spowoduje  to  do powstania u pracownika przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia, który musiałby rozliczyć w pit 2017.

Tagi:  ,