Wspólne rozliczenie z małżonkiem a działalność gospodarcza

 

Wspólne rozliczenie PIT z małżonkiem może przynieść wiele korzyści, jednak nie zawsze jest to możliwe. Co więcej, nie zawsze taka forma rozliczenia ma sens. Czasami małżonkom opłaca się złożyć dwa osobne PITy.

Zacznijmy od tego, kiedy możemy skorzystać z tej możliwości. Przede wszystkim w sytuacji, gdy oboje małżonków składa PIT – 37, czyli ich dochód jest opodatkowany na zasadach ogólnych, a zatem według skali podatkowej. Wówczas jedynym warunkiem, który należy spełnić to pozostanie w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy. Jeżeli małżeństwo zostało zawarte w trakcie trwania roku podatkowego, wtedy nie możemy już skorzystać z tej formy rozliczenia.

Kolejna sytuacja, z którą najczęściej mamy do czynienia, gdy mówimy o wspólnym rozliczeniu jest wtedy, gdy jedno z małżonków prowadzi działalność gospodarczą. Jeżeli działalność ta jest opodatkowana na zasadach ogólnych, małżonkowie bez przeszkód mogą rozliczyć się razem. Wtedy zeznanie składa się na formularzu PIT -36, czyli aktywnym podatnikiem jest strona, która prowadzi działalność. Niestety pozostałe formy opodatkowania wykluczają wspólne rozliczenie. To znaczy zarówno opodatkowanie 19-procentowym podatkiem liniowym, jak i ryczałtem czy kartą podatkową spowoduje konieczność złożenia dwóch odrębnych deklaracji PIT.

Należy również wziąć pod uwagę fakt, że nie ma tu znaczenia okres opodatkowania. Zatem nie możemy rozliczyć się wspólnie nawet jeśli działalność gospodarczą, opodatkowaną na jeden z powyższych sposobów prowadzimy przez pół roku lub kilka miesięcy. Z kolei warto pamiętać, że ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, odprowadzany z tytułu umowy najmu to rozliczamy na odrębnym formularzu PIT- 28. Natomiast resztę naszych dochodów, która jest opodatkowana na zasadach ogólnych możemy już ująć we wspólnej deklaracji PIT -37. Wszystkie niezbędne formularze można pobrać ze strony Ministerstwa Finansów lub znaleźć komercyjny portal podatkowy, za pośrednictwem którego rozliczymy się z fiskusem przez internet.