PIT online

Rozliczenie roczne PIT oraz świadczenie 500+

Wiosną ubiegłego roku polskie rodziny rozpoczęły aktywne korzystanie z rządowego programu 500+. Z uwagi na szeroki zakres społeczeństwa, który został objęty programem, zupełnie naturalnym jest podniesienie kwestii, jaki jest stosunek tego świadczenia do zwyczajnych rocznych obowiązków podatkowych oraz raportowych związanych z podatkiem dochodowym w Rzeczypospolitej Polskiej. Oto podstawowe informacje na ten temat w kontekście PIT online 2017.

Rozliczenie PIT 2017 przez Internet nie musi uwzględniać żadnych informacji na temat otrzymywanych świadczeń 500+, ponieważ 500+ nie podlega obciążeniom fiskalnym — innymi słowy jest całkowicie zwolnione od podatku...

czytaj...

Jak rozliczyć PIT przez Internet, jeśli nigdy wcześniej tego nie robiłeś?

Rozliczanie deklaracji PIT w oparciu o tradycyjne media (papier, długopis, kalkulator) z roku na rok staje się bardziej kłopotliwe i choć nie wiąże się jeszcze z wyraźną stygmatyzacją społeczną, możemy się spodziewać, że prędzej czy później zacznie być postrzegane jako akt niezrozumiały i egzotyczny. Oczywiście należy zrozumieć tych podatników, dla których kontakt fizyczny z formularzem ma istotną zmysłową wartość (jak to często bywa z poetami i ich zeszytami), jednak najprawdopodobniej większość z milionów obywateli przywiązanych do tradycyjnych form rozliczenia podatkowego, odżywia swe przywiązanie jedynie obawą przed własnym brakiem zrozumienia niepohamowanej nowości. Drodzy podatnicy, niech rozliczenie PIT 2017 online będzie waszym pierwszym razem...

czytaj...

Rozliczenie PIT online 2017 w kontekście ulgi na leki

Jednym z bardziej specyficznych rozliczeń w PIT 2017 online jest stanowiąca element ulgi rehabilitacyjnej  tzw. ulga na leki.

Przeprowadzając rozliczenie roczne PIT i planując dokonanie odliczenia ulgi na leki, powinniśmy mieć na uwadze jej charakter, przeznaczenie oraz ograniczenia. Przede wszystkim odliczenie leków przeznaczone jest jedynie dla osób niepełnosprawnych. Osoby takie powinny legitymować się jednym z trzech wymaganych dokumentów: orzeczeniem dotyczącym przypisania do jednej z trzech grup niepełnosprawności, decyzją o przyznaniu renty z racji częściowej lub pełnej niezdolności do pracy (ewentualnie renty szkoleniowej lub socjalnej), orzeczeniem o stopniu i rodzaju niepełnosprawności osoby poniżej szesnastego roku życia...

czytaj...

Zmiany w PIT 2017: źródła nieujawnione, kredytobiorcy, zarządzający spółkami Skarbu Państwa

Wśród zmian prawa podatkowego, które zaimplementuje najnowsze rozliczenie PIT 2017 program, kilka dotyczy specyficznych sytuacji fiskalnych i wąskich grup podatkowych.

Źródła nieujawnione przychodów

Pomimo że rozliczenie PIT online 2017 zapowiada się być jeszcze wygodniejszym w tym roku dla podatnika przygotowującego zeznanie podatkowe niż w latach poprzednich, nie należy zapominać o konsekwencjach możliwych do popełnienia błędów, pomyłek i nadużyć. Jedną z bardziej dotkliwych może być 75% podatek od przychodów nieujawnionych — co w praktyce oznacza od przychodów zaniżonych rocznym zeznaniu PIT...

czytaj...

Odliczenie 1% na organizacje pożytku publicznego

Przygotowując nasze rozliczenie roczne PIT warto pamiętać o możliwości przekazania 1% podatku należnego fiskusowi na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Niezależnie od tego na jaki program PIT online 2017 zdecydowaliśmy się, przekazanie 1% na wybraną organizację nie powinno stanowić najmniejszej trudności – każde rozliczenie pitu przez Internet oferuje taką możliwość. Nie stanowi to też żadnego dodatkowego obciążenia dla podatnika, gdyż wspomniana kwota trafia bezpośrednio z budżetu państwa na konto danej organizacji opp. Nie jest to więc forma darowizny, którą dopiero w dalszej kolejności odliczyć można od dochodów.

Procedura przekazania naszych pieniędzy wybranemu beneficjentowi przebiega następująco: po zadeklarowaniu kwoty w zeznaniu podatkowym na r...

czytaj...

Zwrot nadpłaty podatku z PIT 37

Rozliczenie roczne pit wielu podatników wykonuje na formularzu pit 37. W części G formularza podatkowego PIT 37 podatnicy dokonują obliczenia zobowiązania podatkowego. Może z niego wynikać zarówno niedopłata, jak i nadpłata podatku.

czytaj...

Dokumentowanie wydatków na leki w ramach ulgi rehabilitacyjnej

Podatnicy posiadający orzeczenie o niepełnosprawności lub mający na utrzymaniu osobę niepełnosprawną mają prawo, zgodnie z postanowieniami zawartymi w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, do odliczeń od dochodu w rocznym rozliczeniu pit w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Odliczenia te dotyczą m.in. wydatków poniesionych na zakup leków.

czytaj...

Ulga internetowa

Skorzystanie z ulgi związanej z użytkowaniem sieci internetowej w rozliczeniu pit 2015 jest jeszcze możliwe, ale uzależnione jest od spełnienia kilku warunków.

czytaj...

Ulga mieszkaniowa – kiedy opłaca się skorzystać?

Dochód z odpłatnego zbycia nieruchomości podlega opodatkowaniu, za wyjątkiem sytuacji, gdy od momentu kupna bądź wybudowania tejże nieruchomości minęło 5 lat. Wówczas nie musimy płacić podatku, a nawet zgłaszać faktu sprzedaży w Urzędzie Skarbowym. Jeśli jednak nie minął jeszcze ustawowy termin, jesteśmy zobowiązani zapłacić podatek dochodowy, którego stawka wynosi 19%. Czy możemy w jakiś sposób obniżyć podatek do zapłacenia lub go uniknąć? Możemy, jeśli umiejętnie skorzystamy z ulgi mieszkaniowej.

czytaj...

Podatki i nieruchomości, czyli co każdy prywatny właściciel powinien wiedzieć.

Każdy, kto jest właścicielem nieruchomości, powinien zadać sobie trud zdobycia podstawowej wiedzy o podatkach od nieruchomości. Szczególnie w sytuacji, gdy chcemy tę nieruchomość wynająć lub sprzedać. W obu przypadkach wiedza na ten temat pozwoli nam uniknąć zapłacenia zbyt wysokiego podatku lub niepłacenia go wcale.

czytaj...