Ulga mieszkaniowa – kiedy opłaca się skorzystać?

Dochód z odpłatnego zbycia nieruchomości podlega opodatkowaniu, za wyjątkiem sytuacji, gdy od momentu kupna bądź wybudowania tejże nieruchomości minęło 5 lat. Wówczas nie musimy płacić podatku, a nawet zgłaszać faktu sprzedaży w Urzędzie Skarbowym. Jeśli jednak nie minął jeszcze ustawowy termin, jesteśmy zobowiązani zapłacić podatek dochodowy, którego stawka wynosi 19%. Czy możemy w jakiś sposób obniżyć podatek do zapłacenia lub go uniknąć? Możemy, jeśli umiejętnie skorzystamy z ulgi mieszkaniowej.

Na czym polega ulga mieszkaniowa?
Dzięki uldze mieszkaniowej możemy zmniejszyć wysokość podatku lub nie zapłacić go wcale. Warunkiem jest przeznaczenie 19 –procentowego podatku od przychodu ze sprzedaży nieruchomości na kupno lub remont innej nieruchomości. Na poniesienie tego wydatku mamy 2 lata od daty zbycia nieruchomości. Nie możemy skorzystać z ulgi jedynie w sytuacji, gdy sprzedajemy nieruchomość w ramach prowadzonej przez nas działalności gospodarczej.
Całkowicie płacenia podatku unikniemy tylko wtedy, gdy cały nasz przychód ze sprzedaży domu lub mieszkania przeznaczymy na tzw. cele mieszkaniowe.

Co zaliczamy do wydatków na cele mieszkaniowe?
Takim wydatkiem będzie oczywiście nabycie budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Oprócz tego możemy spożytkować pieniądze ze sprzedaży nieruchomości na nabycie gruntu pod budowę, a także remont własnego budynku (lokalu) mieszkalnego, na przykład adaptację poddasza. Do wydatków zaliczymy także spłatę wraz z odsetkami kredytu mieszkaniowego.

Jak obliczyć podatek od nieruchomości?
Deklarację podatkową możemy złożyć tradycyjnie na drukowanym formularzu lub za pośrednictwem programu e-deklaracje, przy czym rozliczenie PIT online będzie znacznie wygodniejsze. Podatek obliczamy od przychodu. Podstawą nie jest więc całkowita wartość mieszkania, a cena sprzedaży pomniejszona o cenę kupna czyli kosztu uzyskania przychodu. Oznacza to, z płacimy podatek od różnicy między ceną kupna a ceną sprzedaży nieruchomości.