Składki ZUS w deklaracji podatkowej a rozliczenie PIT 2017 program

Jedną z dostępnych nam jako podatnikom opcji optymalizacji podatkowej pod postacią ulg i odliczeń w PIT 2017 online, jest możliwość odliczenia składek ubezpieczenia ZUS od zadeklarowanego przez nas dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym. Jest to kolejna, warta uwagi podatnika ewentualność poprawienia naszego bilansu podatkowego.

Zespół składek odprowadzanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zawiera w sobie następujące elementy: ubezpieczenie rentowe, ubezpieczenie emerytalne, ubezpieczenie chorobowe oraz ubezpieczenie wypadkowe i ubezpieczenie zdrowotne. Pierwsze cztery możliwe są do odliczenia od dochodu podatnika wykazanego w danym roku podatkowym. Piąty, czyli ubezpieczenie zdrowotne podlega odliczaniu od podatku, co jest znacznie korzystniejszym dla podatnika rozwiązaniem. Informacje na potrzeby PIT 2017 dotyczące składek ZUS znajdują się w deklaracji PIT 11, gdyż to pracodawca, czyli płatnik podatku pobiera określony wymiar płacy brutto pracownika na konto Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Odmiennie przedstawia się sytuacja pracodawcy, który samodzielnie odprowadza należne ZUS składki tak za własną osobę, jak i za osoby z nim współpracujące — w jego przypadku wszystkie podlegają odliczeniu.

Przystępując do rozliczenia PIT 2017 program, należy pamiętać, że przypadku regularnego pracownika występują faktycznie dwie grupy składek na ZUS. Pierwsza to fundusze transferowane przez pracodawcę w imieniu jego pracownika. Druga grupa stanowi wyłączny koszt płatnika (pracodawcy) i nie pozostaje w żadnym związku z wymiarem płacy brutto pracownika — jako koszt pracodawcy nie jest reprezentowania w PIT 11 pracownika.

Rozliczenie PIT 2017 online umożliwia raczej bezproblemowe odliczenie odprowadzonych składek ZUS. Rozliczenie będzie pod tym względem szczególnie wygodne, jeśli skorzystamy ze wstępnie przygotowanego zeznania podatkowego (PFR). Wciąż jednak powinniśmy pamiętać, że odliczenie może zostać zastosowane do składek odprowadzonych przez płatnika PIT z wymiaru wynagrodzenia brutto w trakcie danego roku podatkowego. Nie jest możliwe odliczenie składek od dochodu, który uprzednio został zwolniony z opodatkowania lub też dochodu, wobec którego pobór podatku został zaniechany.

Praktyczne aspekty przeprowadzenia odliczenia składek na Zakład Ubezpieczeń Społecznych sprowadzają się do zastosowania nominalnych wartości składek bez zaokrągleń. Ponieważ to podatnik jest odpowiedzialny za poprawność wykazanych kwot składek, wartości wykazane w PIT 11 zawsze powinny być dokładnie sprawdzane.