Rozliczenie roczne PIT oraz świadczenie 500+

Wiosną ubiegłego roku polskie rodziny rozpoczęły aktywne korzystanie z rządowego programu 500+. Z uwagi na szeroki zakres społeczeństwa, który został objęty programem, zupełnie naturalnym jest podniesienie kwestii, jaki jest stosunek tego świadczenia do zwyczajnych rocznych obowiązków podatkowych oraz raportowych związanych z podatkiem dochodowym w Rzeczypospolitej Polskiej. Oto podstawowe informacje na ten temat w kontekście PIT online 2017.

Rozliczenie PIT 2017 przez Internet nie musi uwzględniać żadnych informacji na temat otrzymywanych świadczeń 500+, ponieważ 500+ nie podlega obciążeniom fiskalnym — innymi słowy jest całkowicie zwolnione od podatku. Kwoty otrzymywane w ramach 500+ nie pozostają w żadnym związku z dochodem w PIT 2017 online — nie wpływają na poziom dochodu wolnego od podatku, nie wpływają poziom skali podatkowej, jak też w żaden sposób nie ograniczają możliwości łącznego rozliczenia dzieckiem. W pewnych okolicznościach 500+ może być jednak uzależnione od szerszego kontekstu sytuacji fiskalnej rodziny. Otóż niekiedy, otrzymany zwrot podatkowy z tytułu ulgi prorodzinnej (niewykorzystanej) może ograniczać prawo do uzyskania świadczenia 500+. Wynika to z faktu, że taki zwrot powinien być traktowany w zeznaniu podatkowym jako przychód, co oznacza, iż prowadzi to do powiększenia dochodu rodziny. Zwiększony dochód może konsekwentnie prowadzić do niezakwalifikowania się do programu 500+.

Rozpoczynając rozliczenie PITu przez Internet warto mieć na uwadze, że nawet jeśli procedura zwrotu niewykorzystanej ulgi prorodzinnej jest całkowicie naturalnym elementem rozliczenia podatkowego wielu rodzin, nie jest obowiązkowa. Standardowo ma ona zastosowanie do podatników wykazujących się zbyt niskim dochodem dla skorzystania z odliczenia podatkowego w pełni. w ramach aktualnie obowiązujących przepisów prawa podatkowego podatnicy tacy mają prawo ubiegać się o zwrot w pewnych wypadkach nawet całej ulgi prorodzinnej. Jest to jednak tylko prawo, a skorzystanie z niego może zablokować dostęp do wielu świadczeń rodzinnych i co zostało już powiedziane do programu 500+. W tym aspekcie rozliczenie PIT online 2017 winno być przeprowadzone rozważnie.

Należy przy tym zaznaczyć, że cała kwestia dotyczy głównie rodzin jednodzietnych, ponieważ tylko w takim wypadku świadczenie 500+ limitowane jest poziomem miesięcznego dochodu w rodzinie. Aktualne limity przestawiają się, jak następuje: 800 pln w przypadku rodzin z tylko jednym dzieckiem na utrzymaniu oraz 120 pln w przypadku rodzin utrzymujących jedno dziecko niepełnosprawne.