Rozliczenie pit na kilku formularzach

Często zdarza się sytuacja, gdy do rozliczenia podatkowego nie wystarczy nam jeden formularz PIT. Różne rodzaje druków pit mogą być potrzebne do rozliczenia dochodów z różnych  źródeł i opodatkowania w różnych formach, a ponadto wymagane są załączniki np. w przypadku korzystania z ulg podatkowych.

Dochody z kilku źródeł tego samego rodzaju

Jeśli w 2016 uzyskujemy np. wynagrodzenie z kilku umów o pracę, to otrzymamy od każdego pracodawcy PIT-11. Nie trzeba wtedy składać kilku formularzy PIT-37, ale zsumować wszystkie przychody i zobowiązania wykazane we wszystkich drukach PIT-11 otrzymanych od płatników i umieścić w jednym zeznaniu podatkowym. Są do przychody z jednego rodzaju źródła i opodatkowane na tej samej zasadzie ogólnej według skali podatkowej. Złożenie kilku deklaracji w tym przypadku jest błędne i będzie wymagało korekty.

Dochody ze źródeł różnego rodzaju

Inaczej jest, jeśli uzyskujemy przychody z kilku źródeł, a źródła te nie są tego samego rodzaju, to musimy złożyć różne formularze zeznań podatkowych. Tak np. uzyskując przychody z pracy na etacie oraz najmu lub dzierżawy  opodatkowanych ryczałtem musimy wypełnić dwa zeznania podatkowe. Właściwy do rozliczenia przychodów z umowy o pracę będzie druk PIT-37, natomiast do rozliczenia pit 2016 z najmu w przypadku zastosowania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wypelniamy PIT 28.

Wybór odpowiedniego formularza

Podatnik musi złożyć do organu skarbowego zeznania roczne na odpowiednich drukach, przeznaczonych do rozliczenia dochodów z różnych źródeł i opodatkowanych w różnej formie. Formularze przeznaczone są do wykazywania przychodów z wielu źródeł, ale w ograniczonym zakresie i według ustalonych zasad. Główne przeznaczenie druków pit to:

  • PIT-37 – rozliczenie dochodów uzyskanych za pośrednictwem płatnika (z umowy o pracę, umowy zlecenia czy umowy o dzieło, emerytury, renty, działalność wykonywana osobiście itd.),
  • PIT-36 – rozliczenie dochodów z działalności gospodarczej opodatkowanej według skali podatkowej (stawki 18% i 32%),
  • PIT-36L – rozliczenie dochodów z działalności gospodarczej opodatkowanej stawką liniową w wysokości 19 %.,
  • PIT-28 – rozliczenie dochodów opodatkowanej ryczałtem ewidencjonowanym uzyskanych z działalności gospodarczej, spółki cywilnej oraz najmu lub dzierżawy,
  • PIT-38 – rozliczenie dochodów uzyskanych ze sprzedaży lub objęcia papierów wartościowych, – np. akcje, udziały,
  • PIT-39 – rozliczenie podatników, którzy odpłatnie zbyły nieruchomości i prawa majątkowe i nie nabyły prawa do zwolnienia z podatku

Druki załączników do PIT

Innym przypadkiem, kiedy należy wypełnić więcej niż jeden druk PIT jest korzystanie przez podatnika z ulg. W tym celu do zeznań PIT-37, PIT-36 lub PIT-28 należy dołączyć załącznik PIT/O, w którym wykazujemy wszystkie ulgi poza budowlaną. Ulgi budowlane wykazujemy w załączniku  PIT/D.

Innym przykładem może być załącznik PIT/ZG składany razem z deklaracja PIT-36 przez osoby uzyskujące przychody za granicą.

Pomoc w wyborze formularzy podatkowych

Wykonując rozliczenie pitu przez internet i korzystając z programu PIT możemy uniknąć kłopotów z wyborem odpowiedniego formularza. W trakcie wypełniania  pit 2016 program na podstawie naszych odpowiedzi na pytania dotyczące źródeł dochodów wybierze odpowiednie druki PIT. Wypełnione rozliczenie roczne pit online 2016 możemy przesłać do urzędu skarbowego przez internet, nie wychodząc z domu.