Rozliczenie PIT 2017 program i strata podatkowa

Jako raczej niepożądana okoliczność strata podatkowa budzi jednoznacznie negatywne skojarzenia. Jednak roczna deklaracja PIT 2017 online oferuje mechanizmy odliczeń, które pozwolą zminimalizować a niekiedy całkowicie zniwelować bolesne konsekwencje straty podatkowej z lat poprzednich.

Strata w wąskim, podatkowym znaczeniu tego terminu oznacza nadwyżkę kosztów nad osiągniętymi przychodami w stosunku rocznym. Tak zdefiniowana strata powinna zostać wykazana w PIT 2017, jeśli tylko zaistniała w ostatnim roku podatkowym (2016).

Jeżeli nasze rozliczenie PIT 2017 online przyniesie stratę podatkową, otwiera się przed nami możliwość rozliczenia jej przez kolejne 5 lat. W każdym z tych pięciu lat mamy prawo do rozliczenia maksymalnie pięćdziesięciu procent wykazanej uprzednio straty. W ten prosty sposób zostały określone ramy czasowe ulgi podatkowej, jaką stanowi odliczenie straty — maksymalnie możemy rozliczać stratę przez pięć lat, minimalnie przez dwa. Po okresie 5 lat musimy zaprzestać odliczeń, nawet jeśli nie zdołały one objąć pełnej kwoty straty.

Rozliczenie PIT 2017 przez Internet (podobnie jak każde inne) umożliwia, zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej, przeprowadzenie rozliczeń straty podatkowej jedynie w zakresie źródła przychodów. Oznacza to, iż podatnik jednocześnie korzystający z kilku źródeł uzyskania przychodów nie ma legalnej możliwości łącznego traktowania dochodów i strat z tych źródeł. Z identycznym mechanizmem spotykamy się w przypadku rozliczania kosztów przychodu — również one mogą być rozliczane jedynie zakresie jednego źródła przychodów.

W tym miejscu warto przyjrzeć się bliżej, w jaki sposób ustawa podatkowa wyróżnia źródła uzyskania przychodów. Wedle jej przepisów mamy do czynienia z następującymi źródłami uzyskania przychodów:

  1. Stosunek pracy oraz stosunek służbowy, a także praca nakładcza, oraz emerytura i renta.
  2. Osobiście wykonywana działalność.
  3. Działalność pozarolnicza gospodarcza.
  4. Specjalne działy produkcji rolnej.
  5. Najem oraz dzierżawa, a także wszelkie pokrewne umowy.
  6. Prawa majątkowe oraz kapitały pieniężne.
  7. Zbycie nieruchomości odpłatne.
  8. Źródła inne.

W zakresie tych ośmiu źródeł przychodów możemy rozliczać stratę jedynie rozłącznie. Należy jednak wziąć pod uwagę możliwość występowania wielu różnych dróg zarobkowania w każdym z nich. Warto również nadmienić, iż w pewnych kontekstach strata nie jest ani rejestrowana, ani rozliczana — przykładem mogą być źródła dochodów zwolnione z podatku dochodowego oraz podatek ryczałtowy od przychodów ewidencjonowanych.