PIT rozliczenie online w kontekście ulgi prorodzinnej: opieka prawna oraz rodzina zastępcza

Rozliczenie PIT przez Internet umożliwia w tym roku sprawne rozliczenie odliczenia ze względu na dzieci, pamiętać jednak należy o uprzednim spełnieniu wymaganych do tej ulgi podatkowej warunkach wstępnych. Najważniejszym z nich jest dysponowanie opieką nad dziećmi.

Najbardziej oczywistą formą realizowania opieki nad nieletnimi osobami jest oczywiście władza rodzicielska, jednak polskie prawo zapewnia dodatkowe dwie możliwości w tym zakresie, które w efekcie również gwarantują dostęp do odliczeń prorodzinnych. Mówimy tutaj o opiece prawnej i rodzinie zastępczej.

Opieka prawna

Termin „opieka prawna” oznacza zobowiązanie względem dziecka polegające na ochronie, trosce i szeroko rozumianej dbałości. Opieka prawna zawsze powstaje w wyniku orzeczenia sądu opiekuńczego. Dzieje się to w następujących możliwych okolicznościach: rodzice osoby małoletniej nie żyją, rodzice osoby małoletniej nie są znani, władza rodzicielska każdego z rodziców została zawieszona ( jest to jedynie opieka prawna przewidziana na czas zawieszenia władzy rodzicielskiej), rodzice zostali trwale pozbawieni rodzicielskiej władzy (w tym wypadku opieka prawna ma charakter bezterminowy), rodzice zostali ubezwłasnowolnieni. Jeżeli biologiczni rodzice nie zostali pozbawieni rodzicielskiej władzy, to oni mają prawo w pierwszym rzędzie do wyznaczenia opiekuna prawnego. Jako pierwsze rozpatruje się też zazwyczaj osoby bliskie i krewne dla dziecka. PIT online 2017 daje możliwości rozliczenia ulgi prorodzinnej każdemu opiekunowi prawnemu, ale tylko pod warunkiem zamieszkiwania z dzieckiem,  na które ulga ma być odliczona. Pomimo iż nie jest to warunek konieczny w przypadku władzy rodzicielskiej, opiekunowie muszą bezwzględnie go spełnić, jeśli liczą na zakwalifikowanie się do tego odliczenia. Dodać należy, że z odliczenia zawsze korzysta opiekun prawny, także w przypadku, kiedy nie sprawuje faktycznej opieki nad dzieckiem.

Rodzina zastępcza

PIT online umożliwia zastosowanie odliczenia prorodzinnego także rodzinom zastępczym. Dziecko może trafić do rodziny zastępczej na dwa sposoby. Po pierwsze w rezultacie orzeczenia sądowego. Po drugie (zazwyczaj w nagłych wypadkach) może się to stać na podstawie porozumienia starosty z rodzicami (umowa). Jednak także w tych okolicznościach sąd opiekuńczy musi zostać poinformowany — decyduje opinia sądu. Rodzinę zastępczą stanowi małżeństwo, osobą żyjąca w konkubinacie, a także osoba niezależnie prowadząca gospodarstwo domowe.