PIT online 2017 i ulga dla krwiodawców

 

Wśród wielu ulg oraz odliczeń podatkowych, do których potencjalnie mogą mieć prawo praktycznie wszyscy podatnicy, a w praktyce korzysta z nich niewielka ich grupa, z całą pewnością znajduje się ulga dla krwiodawców za oddaną krew. Przepisy prawa podatkowego w Rzeczypospolitej Polskiej uwzględniają publiczny interes propagowania honorowego krwiodawstwa i oferują korzystne odliczenie od dochodu dla podatników, którzy w rozliczanym roku podatkowym zdecydowali się na oddanie krwi.

Ulga podatkowa dla krwiodawców za oddanie krwi w pit 2017 przysługuje krwiodawcy w formie ekwiwalentu bezpośrednio korespondującego z ilością oddanej krwi. Zakres tego ekwiwalentu wygląda odmiennie dla kobiet i mężczyzn. W przypadku męskiej części podatników jest to kwota sięgająca maksymalnie 3601 zł. Dla kobiet ten limit wynosi odpowiednio 3484 zł. Niezależnie od tych ograniczeń kwota odliczenia nie może przekraczać sześciu procent dochodu podatnika w sumie. Powyższe ograniczenia stanowią prostą konsekwencję ilości oddanej w ciągu roku krwi oraz osocza. Dla mężczyzny limit ilości krwi możliwej aktualnie do oddania w ciągu roku wynosi 2,7 l. W przypadku kobiety jest to 1,8 l krwi.

Przystępując do rozliczenia PIT online, należy mieć na uwadze, że z pozycji przepisów prawa podatkowego oddawanie krwi jest szczególną formą darowizny możliwej do porównania z darowiznami na cele publicznego pożytku czy też te związane z prowadzeniem kultów religijnych. Oznacza to, że z ulgi tej nie będą mogli skorzystać podatnicy, którzy oddając krew, pobierają w zamian opłaty. Kolejną konsekwencją tego stanu rzeczy w PIT rozliczenie online jest traktowanie sześcioprocentowego ograniczenia jako dotyczącego sumy wszystkich odliczanych darowizn.

Oczywiście takie podejście do kwestii krwiodawstwa musi ostatecznie prowadzić do precyzyjnego określenia rynkowej wartości litra krwi z punktu widzenia urzędu skarbowego. Obecnie mamy do czynienia z następującym przelicznikiem: 130 zł odpowiada jednemu litrowi krwi. Przelicznik ten powinno uwzględniać najnowsze rozliczenie PIT przez Internet. Z uwagi jednak na fakt, że prawo podatkowe nie wprowadza tutaj dystynkcji pomiędzy krwią i osoczem, osocze może zostać rozliczone tak, jak gdyby była to krew. Z drugiej strony sztywne określenie wartości jednego litra powoduje, iż nie istnieje możliwość uwzględnienia w uldze rzadkich grup krwi, których cena niejednokrotnie znacznie przekracza pułap 130 zł — w takich okolicznościach jedyną możliwością wciąż pozostaje konwencjonalny przelicznik. Dokładne omówienie ulgi znajduje się na https://www.pitax.pl/pity-2017/