pit 2016 online

Zwrot nadpłaty podatku z PIT 37

Rozliczenie roczne pit wielu podatników wykonuje na formularzu pit 37. W części G formularza podatkowego PIT 37 podatnicy dokonują obliczenia zobowiązania podatkowego. Może z niego wynikać zarówno niedopłata, jak i nadpłata podatku.

czytaj...

Obliczenie wypłaty od umowy-zlecenia do wysokości 200 zł

Wypłaty z tytułu umowy zlecenia, zawierane ze zleceniodawcami, którzy nie są pracodawcami i  które opiewają na kwotę nieprzekraczającą 200 zł są opodatkowane ryczałtowo i nie łączą się z innymi dochodami.

czytaj...