Odliczenie 1% na organizacje pożytku publicznego

Przygotowując nasze rozliczenie roczne PIT warto pamiętać o możliwości przekazania 1% podatku należnego fiskusowi na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Niezależnie od tego na jaki program PIT online 2017 zdecydowaliśmy się, przekazanie 1% na wybraną organizację nie powinno stanowić najmniejszej trudności – każde rozliczenie pitu przez Internet oferuje taką możliwość. Nie stanowi to też żadnego dodatkowego obciążenia dla podatnika, gdyż wspomniana kwota trafia bezpośrednio z budżetu państwa na konto danej organizacji opp. Nie jest to więc forma darowizny, którą dopiero w dalszej kolejności odliczyć można od dochodów.

Procedura przekazania naszych pieniędzy wybranemu beneficjentowi przebiega następująco: po zadeklarowaniu kwoty w zeznaniu podatkowym na rzecz organizacji opp Naczelnik Urzędu Skarbowego, w okresie od maja do lipca kolejnego roku po roku podatkowym, którego dotyczy nasza deklaracja, przekazuje za nas na wskazany rachunek organizacji sumę pomniejszoną jedynie o koszty przelewu bankowego. Kwota jaką podatnik może przekazać tą drogą to maksymalnie 1% podatku, może to być również kwota niższa.

By przekazanie 1% doszło do skutku deklaracja podatkowa powinna być złożona w terminie, ewentualnie korekta deklaracji podatkowej powinna zostać złożona w terminie (nie później niż w ciągu miesiąca po upływie terminu złożenia deklaracji podatkowej). Kolejnym warunkiem jest konieczność zapłacenia całego podatku w terminie. Wypełniając PIT 2017 online warto pamiętać o następujących datach:

Termin złożenia deklaracji:

2 maja 2017 r. dla PIT 36, PIT 36L, PIT 37, PIT 38

31 stycznia 2017 r. dla PIT 28

Termin złożenia korekty:

31 maj 2017 r. dla PIT 36, PIT 36L, PIT 37, PIT 38

28 luty 2017 r. dla PIT 28

Termin zapłaty podatku:

30 czerwca 2017 r. dla PIT 36, PIT 36L, PIT 37, PIT 38

31 marca 2017 r. dla PIT 28

Przekazanie 1% możliwe jest jedynie dla organizacji zawartych w wykazie ustawowym. Organizacje muszą spełnić szereg warunków aby uzyskać status opp a ich działalność musi być prowadzona nieprzerwanie przez min. 2 lata. Właściwa lista na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej aktualizowana jest zawsze 30 listopada roku podatkowego, za który przekazanie 1% będzie możliwe. Wykaz zawiera, w przypadku każdego podmiotu opp, następujące dane: nazwa, siedziba, numer KRS, numer identyfikacji podatkowej (jeżeli został nadany i wpisany do KRS).

W celu przekazania 1%, w rocznej deklaracji podatkowej powinien znaleźć się numer KRS wybranej organizacji. Możliwe jest także udostępnienie organizacji danych podatnika ofiarowującego rzeczoną kwotę. Istnieje też możliwość określenia celu na jakie nasze pieniądze zostaną przekazane.