Kwota wolna od podatku za 2015 rok

W ostatnim czasie kwota dochodu wolnego od podatku rodzi wiele pytań. W Polsce jest niezmienna od 2009 roku i wynosi 3091zł.

Rozliczając pit 2015 będziemy odliczali kwotę wolną od podatku w takiej samej wysokości jak w latach poprzednich. Od 2009 roku zaprzestano podwyższania tej kwoty mimo że średnia dochodów wzrosła w tym czasie o ponad 17 %. Ciągle mamy jedną z najniższych kwot do odliczenia nie tylko w Europie, ale i na świecie.

W ustawie o podatku dochodowym przewidziane są zwolnienia przyznawane poszczególnym grupom zawodowym na zasadach szczególnych, np. posłowie mają prawo do diet parlamentarnych wolnych od podatku w wysokości 27000 zł.

Prawo do odliczania kwoty wolnej od podatku przysługuje  jedynie podatnikom rozliczającym się na zasadach ogólnych według skali podatkowej. Takiego prawa nie maja podatnicy korzystający z ryczałtu, karty podatkowej, stałego podatku liniowego. Natomiast źródła uzyskiwania dochodów nie mają tu znaczenia. W sytuacji, kiedy podatnik osiąga przychody ze źródeł opodatkowanych w różny sposób, ulga przysługuje tylko odnośnie dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych i może być zastosowana tylko jednokrotnie.

Osoba fizyczna, która osiągnie w roku dochody nieprzekraczające 3091 zł, nie zapłaci podatku dochodowego. Dochód poniżej progu kwoty nieopodatkowanej nie zwalnia jednak podatników z obowiązku rozliczenia rocznego pit. Rozliczyć można pit 2015 online. Rozliczanie pit 2015 online jest wygodne, gdyż pit 2015 program uwzględni w obliczeniach aktualnie obowiązującą kwotę wolną od podatku.

Obecny poziom tej kwoty jest niewspółmierny do minimum egzystencji. Przepisy dotyczące pomocy społecznej uznają, że osoba samotna jest uznawana za żyjącą w ubóstwie, jeśli jej dochód roczny jest poniżej 6504 zł, czyli ponad dwa razy wyższy od kwoty zwolnionej. Tak więc osoby, które same potrzebują pomocy, muszą odprowadzać podatki, czyli ponosić ciężary publiczne.

Nowy prezydent w kampanii wyborczej obiecywał podniesienie kwoty dochodu niepowodującego obowiązku zapłaty podatku. Jego zdaniem kwota ta winna być podniesiona do poziomu 8 tysięcy zł.