Kto może odliczyć ulgę rehabilitacyjną

 

Ulgi w systemie podatkowym to przywileje, z których mogą skorzystać osoby, spełniające określone warunki. W pewnym sensie jest to część systemu socjalnego państwa, którego zadanie jest wspieranie obywateli. Wszystkie zwolnienia i odliczenia dotyczą osób fizycznych. Tak też ma się rzecz w przypadku ulgi rehabilitacyjnej, z której mogą skorzystać osoby niepełnosprawne oraz ich opiekunowie.
Warunkiem w tym wypadku jest posiadanie odpowiedniego orzeczenia, które wydaje odpowiedni organ na terenie powiatu lub danego województwa. W orzeczeniu określony jest jeden z trzech stopni niepełnosprawności. Do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej uprawnia także decyzja przyznająca rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy lub rentę socjalną.
Więcej informacji na ten temat można znaleźć w odpowiedniej ustawie. Podstawą wydawania decyzji o niepełnosprawności jest ustawa z dnia z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2008, nr 14, poz. 92).
Prawo do ulgi rehabilitacyjnej przysługuje także osobom, na których utrzymaniu pozostaje niepełnosprawny. W tej sytuacji zazwyczaj jest to członek rodziny. Jednak ulgi nie można odliczyć, jeśli dochody osoby niepełnosprawnej przekraczają kwotę 9 120 zł. W takiej sytuacji opiekun musi ponieść cały wydatek związany z opieką. Jednocześnie należy pamiętać, że w zakresie, w którym to osoba niepełnosprawna poniosła koszty związane z rehabilitacją, to jej przysługuje prawo do ulgi.
Ulga rehabilitacyjna obejmuje wydatki poniesione na realizację następujących celów. Przede wszystkim samą rehabilitację, w tym sprzęt oraz leki, które należało zakupić. Oprócz tego możemy odliczyć koszty sprzętu ortopedycznego lub przystosowującego, który ułatwia osobie niepełnosprawnej wykonywanie czynności życiowych.
Jeśli rozliczamy PIT przez Internet, wszystkie wydatki można rozliczyć za pomocą specjalnej aplikacji. Dobry program pit posiada zazwyczaj formularze przedefiniowane na kwestionariusz prostych pytania, co znacznie ułatwia wypełnianie rubryk i minimalizuje ryzyko popełnienia błędów w zeznaniu podatkowy.