Jak rozliczyć PIT przez Internet w pięć minut

Pomimo iż brzmi to jak slogan reklamowy, roczne rozliczenie podatku dochodowego można przeprowadzić w ciągu zaledwie kilku minut. Wystarczy dobry PIT 2017 program i odrobina przygotowań.

Wybór właściwej aplikacji podatkowej jest kwestią indywidualną — „dobry” oznacza tutaj odpowiadający indywidualnemu sposobowi pracy, specyficznemu rozumieniu „wygody” oraz „łatwości obsługi”. Przygotowania mają charakter bardziej uniwersalny — będą niemalże identyczne w przypadku każdego PIT za 2017 online.

Punktem wyjścia, zaraz po danych personalnych, są wszelkie dane dotyczące stanu finansów podatnika w danym roku fiskalnym. Z perspektywy podatkowej istotna może być każda potwierdzona dokumentami informacja o przychodach oraz wydatkach. Jeżeli wśród naszych przychodów są takie, które zostały osiągnięte z udziałem płatników, przed końcem lutego możemy spodziewać się od nich stosownych, sformalizowanych informacji w postaci PIT: 11, 11A, 40A, 8A. Będą nam one niezbędne do przygotowania rocznego zeznania podatkowego. Niestety, nawet jeśli płatnicy zawiodą w tej kwestii, nasze rozliczenie PIT 2017 wciąż musi uwzględniać wszystkie uzyskane od nich przychody. W takim wypadku powinniśmy opierać się na danych z innych dostępnych nam dokumentów. Podobnie postępujemy, rozliczając przychody osiągnięte bez pośrednictwa płatników. W celach identyfikacyjnych powinniśmy także dysponować kwotą przychodu wykazanego w roku ubiegłym.

Jeżeli zamierzamy skorzystać, w jakiejś części, z pakietu dostępnych ulg podatkowych musimy dysponować szczegółowymi informacjami na temat wydatków możliwych do odliczenia od naszego przychodu. Co prawda nie istnieje wymóg załączenia takiej dokumentacji do deklaracji podatkowej, jednak jesteśmy prawnie zobligowani do przechowywania jej przez pięć lat na wypadek kontroli podatkowej.

W przypadku łącznego rozliczania PIT z małżonkiem powinniśmy odpowiednio rozszerzyć zakres gromadzonej dokumentacji. Nie potrzebujemy jednak informacji od jego przychodzie z roku ubiegłego — pojedyncza autoryzacja jest tutaj całkowicie wystarczająca.

Samo rozliczanie PIT 2017 online nie wymaga wiele poza sprawnym łączem internetowym i dobrym programem podatkowym. Program w wyniku szeregu prostych pytań i naszych odpowiedzi zaproponuje nam właściwe dla naszej sytuacji podatkowej formularze, poprosi o załączniki, pomoże we właściwym uzupełnieniu formularzy oraz dokona wymaganych obliczeń. W rezultacie, po kilku zaledwie minutach, otrzymujemy kwotę podatku do zwrotu lub do zapłacenia.