Miesięczne archiwa Luty 2017

Rozliczenie PIT online 2017 w kontekście ulgi na leki

Jednym z bardziej specyficznych rozliczeń w PIT 2017 online jest stanowiąca element ulgi rehabilitacyjnej  tzw. ulga na leki.

Przeprowadzając rozliczenie roczne PIT i planując dokonanie odliczenia ulgi na leki, powinniśmy mieć na uwadze jej charakter, przeznaczenie oraz ograniczenia. Przede wszystkim odliczenie leków przeznaczone jest jedynie dla osób niepełnosprawnych. Osoby takie powinny legitymować się jednym z trzech wymaganych dokumentów: orzeczeniem dotyczącym przypisania do jednej z trzech grup niepełnosprawności, decyzją o przyznaniu renty z racji częściowej lub pełnej niezdolności do pracy (ewentualnie renty szkoleniowej lub socjalnej), orzeczeniem o stopniu i rodzaju niepełnosprawności osoby poniżej szesnastego roku życia...

czytaj...

PIT rozliczenie online a możliwość odliczenia prorodzinnego: warunki wstępne

Jak co roku miliony naszych rodaków skorzystają z odliczenia podatkowego na dzieci, które zostanie im umożliwione w szczególnie przyjaznej formie, jeżeli podejmą rozliczenie PIT przez Internet. Należy pamiętać przy tym, że ulga ta przysługuje dopiero po spełnieniu szeregu warunków tak przez rodziców, jak i przez dzieci.

Podstawowe wymogi dotyczące ulgi prorodzinnej:

  1. Możliwość tego odliczenia w PIT online 2017 bezpośrednio wynika ze sprawowania władzy rodzicielskiej nad dziećmi małoletnimi lub odgrywania roli prawnego opiekuna (jeżeli dziecko z opiekunem zamieszkiwało). Jeszcze inną formą opieki roztaczanej nad dzieckiem kwalifikującą podatnika do tej ulgi jest instytucja rodziny zastępczej (poparta orzeczeniem sądu alternatywnie umową ze starostą).
  2. Jeżeli ...
czytaj...

Jak rozliczyć PIT przez Internet w pięć minut

Pomimo iż brzmi to jak slogan reklamowy, roczne rozliczenie podatku dochodowego można przeprowadzić w ciągu zaledwie kilku minut. Wystarczy dobry PIT 2017 program i odrobina przygotowań.

Wybór właściwej aplikacji podatkowej jest kwestią indywidualną — „dobry” oznacza tutaj odpowiadający indywidualnemu sposobowi pracy, specyficznemu rozumieniu „wygody” oraz „łatwości obsługi”. Przygotowania mają charakter bardziej uniwersalny — będą niemalże identyczne w przypadku każdego PIT za 2017 online.

Punktem wyjścia, zaraz po danych personalnych, są wszelkie dane dotyczące stanu finansów podatnika w danym roku fiskalnym. Z perspektywy podatkowej istotna może być każda potwierdzona dokumentami informacja o przychodach oraz wydatkach...

czytaj...