Miesięczne archiwa Sierpień 2016

Obliczenie wypłaty od umowy-zlecenia do wysokości 200 zł

Wypłaty z tytułu umowy zlecenia, zawierane ze zleceniodawcami, którzy nie są pracodawcami i  które opiewają na kwotę nieprzekraczającą 200 zł są opodatkowane ryczałtowo i nie łączą się z innymi dochodami.

czytaj...