Miesięczne archiwa Czerwiec 2016

Naliczanie odsetek od zaległości podatkowych

Podatnik, który nie uiści podatku w wyznaczonym terminie, staje się dłużnikiem fiskusa. Za okres nieuregulowania podatku obowiązują odsetki za zwłokę. Podatnik może w pewnych sytuacjach wystąpić o umorzenie odsetek.

czytaj...