Miesięczne archiwa Grudzień 2015

Dokumentowanie wydatków na leki w ramach ulgi rehabilitacyjnej

Podatnicy posiadający orzeczenie o niepełnosprawności lub mający na utrzymaniu osobę niepełnosprawną mają prawo, zgodnie z postanowieniami zawartymi w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, do odliczeń od dochodu w rocznym rozliczeniu pit w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Odliczenia te dotyczą m.in. wydatków poniesionych na zakup leków.

czytaj...

Ulga internetowa

Skorzystanie z ulgi związanej z użytkowaniem sieci internetowej w rozliczeniu pit 2015 jest jeszcze możliwe, ale uzależnione jest od spełnienia kilku warunków.

czytaj...