Miesięczne archiwa Listopad 2015

Terminy rozliczania pit 2015

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że każda osoba uzyskująca jakiekolwiek przychody podlegające opodatkowaniu ma obowiązek złożenia rocznej deklaracji PIT.

czytaj...