Miesięczne archiwa Grudzień 2014

Wspólne rozliczenie z małżonkiem a działalność gospodarcza

Wspólne rozliczenie PIT z małżonkiem może przynieść wiele korzyści, jednak nie zawsze jest to możliwe. Co więcej, nie zawsze taka forma rozliczenia ma sens. Czasami małżonkom opłaca się złożyć dwa osobne PITy.

Zacznijmy od tego, kiedy możemy skorzystać z tej możliwości. Przede wszystkim w sytuacji, gdy oboje małżonków składa PIT – 37, czyli ich dochód jest opodatkowany na zasadach ogólnych, a zatem według skali podatkowej. Wówczas jedynym warunkiem, który należy spełnić to pozostanie w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy. Jeżeli małżeństwo zostało zawarte w trakcie trwania roku podatkowego, wtedy nie możemy już skorzystać z tej formy rozliczenia.

Kolejna sytuacja, z którą najczęściej mamy do czynienia, gdy mówimy o wspólnym rozli...

czytaj...

Kto może odliczyć ulgę rehabilitacyjną

Ulgi w systemie podatkowym to przywileje, z których mogą skorzystać osoby, spełniające określone warunki. W pewnym sensie jest to część systemu socjalnego państwa, którego zadanie jest wspieranie obywateli. Wszystkie zwolnienia i odliczenia dotyczą osób fizycznych. Tak też ma się rzecz w przypadku ulgi rehabilitacyjnej, z której mogą skorzystać osoby niepełnosprawne oraz ich opiekunowie.
Warunkiem w tym wypadku jest posiadanie odpowiedniego orzeczenia, które wydaje odpowiedni organ na terenie powiatu lub danego województwa. W orzeczeniu określony jest jeden z trzech stopni niepełnosprawności. Do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej uprawnia także decyzja przyznająca rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy lub rentę socjalną.
Więce...

czytaj...