Czy PIT 2017 online stanowi odpowiedź na potrzeby młodego podatnika w RP?

PIT 2017 program jako spadkobierca kilkuletniej już tradycji rozliczeń internetowych podatku dochodowego w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi kwintesencję tego, czym powinna być jakakolwiek nowoczesna aplikacja użytkowa. Wciąż jednak popularność elektronicznych deklaracji pozostawia wiele do życzenia, a znaczna część naszych współobywateli najwyraźniej czuje się mocno związana z tradycyjną formą rozliczeń podatkowych. Grupą, która ewidentnie pozbawiona jest tego rodzaju rezerwy wobec rozliczeń podatkowych cyfrowych, są ludzie młodzi. Z czego może to wynikać?

Rozliczenie PIT 2017 program jako fenomen przede wszystkim internetowy tam też jest głównie obecne — cyfrowe rozliczenia z definicji nie istnieją poza siecią. Już sam ten fakt ma daleko idące konsekwencje dla potencjalnej grupy użytkowników różnego rodzaju aplikacji PIT 2017. Przede wszystkim są to osoby sprawnie korzystające ze sprzętu komputerowego i sieci internetowej. Niewątpliwie są to także osoby albo skłonne zaryzykować przeprowadzenie ważnych ze względu na własne interesy działań w nowym dla siebie środowisku, albo też takie, dla których to środowisko nowe w ogóle nie jest — jest ich naturalnym środowiskiem komunikacyjnym we wszelkiego rodzaju sprawach. Wspomniane warunki jak nikt inny spełniają ludzie młodzi i bez wątpienia to właśnie ta grupa podatników najliczniej rozlicza się za pośrednictwem internetowych deklaracji PIT. Jednak się wydaje, rozliczenie PIT 2017 online prawdopodobnie potwierdzi tę tendencję z co najmniej kilku dodatkowych powodów, które wykraczają poza absolutne minimum, jakie stanowi dostęp do sieci.

Wydaje się, że sama idea rozliczenia cyfrowego, a przede wszystkim konkretne przykłady jej realizacji odpowiadają całkowicie nowemu podejściu do państwa oraz obowiązków z nim związanych. Współczesny młody obywatel oczekuje, iż obowiązki związane życiem obywatelskim nie powinny absorbować w większym stopniu, niż jest to konieczne. Deklaracja PIT nie powinna stanowić wyzwania wykraczającego poza możliwości przeciętnego mieszkańca naszego kraju. Nawet jeśli jest to osoba młoda, dobrze wykształcona i jak najbardziej zdolna do opanowania dodatkowej wiedzy na temat procedur podatkowych, jeśli nie jest to absolutnie koniecznie — właściwie w jakim celu miałaby to robić? Jak pokazuje doświadczenie, nie jest to konieczne. Udaną deklaracje PIT online przygotować może każdy bez zbędnego nakładu czasu i energii. Zasadniczo taka jest przewodnia idea najlepszych programów do PIT — to PIT jest dla podatnika, a nie podatnik dla PIT.